KOÇLUK

Koçluk, kişinin yaşam kalitesini arttıran, istenilen performansa ulaşmak için, koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere odaklanan bir eğitim ve gelişim sürecidir. Koçluk, değişim ve farkındalık yaratan yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sanatıdır. 

Koçluk, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür. Koç ise çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.

Günümüzde pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğu’dur.