NLP – Neuro Linguistic Programing

NLP – Neuro Linguistic Programing

Sinir dili Programlaması olan NLP, “psikolojik yaklaşımlar gibi onarıma değil, pozitif değişim ya da üretime odaklanır.”

Gün içerisinde düşünmeden yaptığımız davranışlar, düşünceler, algılar ve otomatik her şey, acaba bilinçli olarak yapılsaydı neler değişirdi hayatımızda?

Duygularımızı planlayıp ve onlara tam anlamıyla hükmede bilseydik, hayatımızı yapıcı bir şekilde değiştirebilir miydik? NLP, bu sorulara cevap arar ve bir dizi yöntemler sunar.

Neuro:
Zihin, merkezi sinir sistemi ve özellikle hissettiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz tattığımız ve kokladığımız duyguları ifade eder ve dış dünya ile iletişim kurmamızı sağlar. İç dünya ile iletişim kurmamızı sağlayan şey ise, hafıza ve hayal gücüdür.

Linguistic:
İletişimi sözlü ve sözsüz olarak inceler ve iletişim kadar düşünceler için de önemli olan dile göndermeler yapar.

Programing:
Bilinç dışı davranışların dahil olduğu davranış biçimini yönlendiren, programları saptar.

-Düşünce tarzı ve konuşma biçimini, programlayabilecek yetkinlikler sağlar.
-Bazı tanımlara göre; “öznel deneyimin yapısına ait araştırmalar” anlamına gelirken, bazı tanımlara göre de, “Kişisel Üstünlük Sanat Bilimi” diye adlandırılır.
-NLP kişiler arası iletişim ile ilgilenir fakat, geleneksel iletişim kuramının ötesine geçerek, özellikle sözsüz iletişimi esas alır.
-NLP kişinin algısal haritasını biçimlendirir.
-NLP, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki düşünce düzeni ve davranış şeklini saptayabilmemizi sağlayan bir ilkeler ve farklar grubudur.
-Bilinçsiz bir şekilde sürüp giden hayatımıza, ait o güçleri ve bunları kontrol eden zihinsel yapıları saptar.
-Düşünce ve davranış şeklimizde değişiklikler yaptırarak, pozitif yönde gelişimimizi sağlayacak duygu yönetimini yetkinlikleri kazandırır.

Kapsamı:
İletişim
-İçsel Deneyim
-Dilin etkileri
-Üstün davranışı biçimlendirme
-Beynimizi nasıl kullanırız.

Dil bilimci Prof. John Grinder ve Matematikçi Dr. Richard Bandler tarafından model haline getirilen NLP’ nin asıl gelişimi 1970’li yıllardan sonra olmuştur.

Başarı ile doğrudan ilişkisi vardır. Başarılı olma şansını artıran, sağduyu kriterleri, NLP’nin “iyi şekillendirilmişlik” formülüne başvurur. (kesinlik, ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, gerçekçilik ve zaman uygunluk)

Arzu Aytekin

Arzu Aytekin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.